Klijent: Egoist Bar

Usluge: Copy | Dizajn plakata

Egoist Bar je kultni bar koji posluje od 1997. godine. Od nedavno, u jednom od svojih prostora poslužuje i hranu. Kako bi susjedima komunicirali novosti u posluživanju hrane, odlučeno je kako će se prigodno koristiti medijskim uslugama hodajuće reklame.

Za potrebe su dizajnirani plakati kako bi se poslala jasna i efektivna poruka susjedima.