Klijent: Repressija

Usluge: Prijelom knjige i dizajn korica

Raznolikost Civilizacija je zamišljena kao uvod u komparativnu znanost o civilizacijama. Kreirali smo prijelom i korice knjige. Pažljivim izborom tipografije i dizajna layouta htjeli smo čitatelju pružiti poseban osjećaj istraživanja novih civilizacija.